دوره سطح 4

بدون امتیاز 0 رای
 

این سطح برای تمام نفراتی که به عنوان نقش های کلیدی در موارد ذیل دارند برنامه ریزی گردیده است. طراحی…

group0
رایگان!

دوره سطح 3

این سطح و برنامه آموزشی برای نفرات و عناوین شغلی فعال در سایت های حفاری و سرچاهی که به نحوی…

group0
رایگان!

دوره سطح 2 ؛ سطح پایه (Basic Level)

این سطح و برنامه آموزشی برای نفرات و عناوین شغلی فعال در سایت های حفاری و سرچاهی ، برنامه ریزی…

group0
رایگان!

دوره سطح 1 ؛ آگاهی بخشی (Awareness)

این سطح برای عناوین شغلی زیر پیشنهاد می گردد. ( عناوین شغلی که ارتباط مستقیم و کلیدی با تجهیزات و…

group0
رایگان!