ایران پترواسکیلز

اولین استارتاپ آموزشی در صنعت نفت و گاز کشور

این استارتاپ توسط یک گروه جوان علاقمند به حوزه آموزش و فارغ التحصیل رشته های نفت با سابقه فعالیت در صنعت نفت و گاز کشور با هدف ارتقا دانش و مهارت فعالان و کارکنان این صنعت عظیم و کلیدی کشور از ابتدای سال 97 آغاز بکار نموده است.

این استارتاپ که در راستای مرتفع نمودن نیازهـا و خلاهـای موجـود در سیسـتم آمـوزش فعلی و همچنین به منظور ارزیابـی و ارایـه گواهینامـه های تخصصی تاسیس شده و برای رسیدن به هدف خود که همان ارتقا دانش و مهارت در صنعت نفت است با ایجاد یک پلتفرم جامع ارزیابی و ارزشیابی صلاحیت های کارکنان، بستری برای مدیران آموزش کشور ایجاد خواهد کرد تا به صورت متمرکز صلاحیت های شغلی کارکنان مجموعه خود را رصد کنند و برنامه ریزی جامعی برای ارتقای تخصص منابع انسانی خود نمایند.

رویکرد اصلی در برگزاری دوره‌های آموزشی، توجه و تاکید بر اصلی شایستگی و استفاده از مدل شایستگی محوری در برگزاری دوره‌های آموزشی است

شایستگی

شایستگی (Competency)چیست و چرا دنیا رویکرد شایستگی محور را به عنوان متد روز برای آموزش و توسعه عملکرد منابع انسانی برگزیده است؟

شایستگی (competency) طبق تعریف ارائه شده توسط جامعه بین المللی عملکرد (ISPI) مجموعه دانش، مهارت و  نگرشهایی که کارکنان را قادر می‌سازد به صورتی اثربخش فعالیتهای مربوط به شغل و یا عملکرد شغلی را طبق استانداردهای مورد انتظار انجام دهند شایستگی نامیده می‌شود.

ابعاد شایستگی

تجربه (Experience)

توانایی (Ability)

مهارت (Skill)

دانش (Knowledge)

مزایـــا و فوائــــد

رویکرد شایستگی (competency) و بکارگیری آن در برنامه‌های توسعه کارکنان بیش از هر چیز، نتیجه مزایا و فوایدی است که دراین رویکرد نهفته است. شایستگی‌ها، مزایای متفاوتی برای سازمان‌ها و مدیران در سطوح مختلف دارند که از آن جمله می‌توان موارد زیر را نام برد:

  • تجزیه وتحلیل مشاغل، شناسایی تمام وظایف و مسولیتهای فردی
  • آشنایی کامل نفرات با وظایف و و مسولیتهای شغلی خود
  • نیاز سنجی، برنامه ریزی صحیح و کارآمد آموزشی(آموزش و توسعه)
  • تسهیل فرآیند انتخاب، جذب و استخدام نفرات جدید