ایران پترو اسکیلز

ایران پترواسکیلزIranpetroskills” اولین استارتاپ آموزشی در صنعت نفت و گاز کشور

این استارتاپ توسط یک گروه جوان علاقمند به حوزه آموزش و فارغ التحصیل رشته های نفت با سابقه فعالیت در صنعت نفت و گاز کشور با هدف ارتقا دانش و مهارت فعالان و کارکنان این صنعت عظیم و کلیدی کشور از ابتدای سال 97 آغاز بکار نموده است.

این استارتاپ که در راستای مرتفع نمودن نیازهـا و خلاهـای موجـود در سیسـتم آمـوزش فعلی و همچنین به منظور ارزیابـی و ارایـه گواهینامـه های تخصصی تاسیس شده و برای رسیدن به هدف خود که همان ارتقا دانش و مهارت در صنعت نفت است با ایجاد یک پلتفرم جامع ارزیابی و ارزشیابی صلاحیت های کارکنان، بستری برای مدیران آموزش کشور ایجاد خواهد کرد تا به صورت متمرکز صلاحیت های شغلی کارکنان مجموعه خود را رصد کنند و برنامه ریزی جامعی برای ارتقای تخصص منابع انسانی خود نمایند.

گـروه توسـعه بالادسـتی پارسـیان (PUD) به عنوان صاحب اصلی برندهای ITECH و IranPetroSkills می باشد توانسته تاکنون نقش بسزا و غیر قابل انکاری در صنعت نفت و گاز داشته باشد و اکنون با تجربه ای بالا و سوابقی درخشان با اراده ای دوچندان مصمم به برداشتن گام هایی بلند تر در این راه پر فراز و نشیب است.

خلـق ارزش بـرای سـازمانها از طریـق بهبـود فرآیندهـا و صلاحیتهای آموزشـی و عملیاتـی و پر کردن خلاهای آموزشی در صنعت نفت و گاز کشور

ایجاد بزرگترین مرکز تخصصی آموزشی در راستای تربیت نیروهای انسانی متخصص به همراه ارائه گواهینامه های معتبر بین المللی

رویکـرد اصلـی توجـه و تا کیـد بـر اصل صلاحیت و شایستگی های حرفه ای و اسـتفاده از مدل شایسـتگی محوری در برگزاری دورههای آموزشـی می باشد.

40 دوره آموزشی تخصصی
10 استاد مجرب
300 نفر شرکت‌کننده
700 ساعت آموزش

سوابق گروه توسعه بالادستی پارسیان